hp_test_logo_128

En uafhængig brugergruppe

HP Test Brugergruppen er en uafhængig brugergruppe, hvis formål det er at fremme erfaringsudvekslingen mellem medlemmerne og at fungere som en dobbeltrettet informationskanal mellem medlemmerne og HP Software.

Brugergruppen afholder 2-3 brugergruppemøder og én konference om året.

Hvem kan være medlem?

Brugergruppen er åben for alle, der anvender HP Softwares produkter til test og kvalitetssikring.

Temaudvalget

Foreningen er opbygget med et temaudvalg, der består af 9 medlemmer. Det er temaudvalget, der arrangerer brugergruppemøderne og konferencen